Izabela Jąderek

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta, edukator seksualny, polsko-angielski trener umiejętności psychospołecznych

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna, gdzie kontynuuję studia w celu uzyskania stopnia naukowego doktora. Jestem również absolwentką seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, studiów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Obecnie uczestniczę w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jestem certyfikowanym doradcą okołotestowym w zakresie HIV/AIDS Krajowego Centrum ds. AIDS, Agendy Ministerstwa Zdrowia. Edukację seksualną ukończyłam w Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego, a Instytut Edukacji Społecznej i National Open College w Wielkiej Brytanii certyfikują moje kompetencje trenerskie. Międzynarodowe Stowarzyszenie IIC akredytuje mój dyplom z zakresu Life Coachingu.

Swoje umiejętności doskonaliłam w II Klinice Psychiatrycznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, jak również w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego. Mam doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i w ich treningu behawioralnym oraz w psychoedukacji osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Od kilku lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi (Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego, Fundacja Trans-Fuzja, Stowarszyszenie Akceptacja, Stowarzyszenie "Jeden Świat"), zajmującymi się upowszechnianiem wiedzy o znaczeniu seksualności, pomocą i wszechstronnym wspieraniem osób narażonych na wykluczenia społeczne, a także profilaktyką i wsparciem w zakresie HIV/AIDS.

Przygotowuję programy z zakresu edukacji seksualnej, prowadzę zajęcia z tego obszaru z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. Istotną część mojej pracy zajmuje edukacja profesjonalistów: regularnie szkolę przyszłych i obecnych psychologów, seksuologów, lekarzy, psychoterapeutów i pedagogów. Edukuję adeptów policji, prowadzę szkolenia dla kadry więziennej, uczestniczę w konferencjach zarówno jako słuchacz, ale także prezentując własne i współprzygotowane badania. Przygotowuję również warsztaty z rozwoju własnej seksualności.

Pracuję w Warszawie, prowadzę psychoterapię indywidualną i par. Pomagam w trudnościach doświadczanych w ważnych relacjach i w funkcjonowaniu psychoseksualnym. Dużą część mojej pracy zajmuje leczenie dysfunkcji seksualnych. Wspieram w przeżyciach dotyczących tożsamości płciowej (transpłciowość), orientacji seksualnej (coming out, dyskryminacja, brak akceptacji własnej orientacji), relacji niemonogamicznych (np. poliamoria, związki otwarte), zazdrości, zdrady, braku satysfakcji ze sfery seksualnej. Oferuję pomoc w zakresie poczucia niskiej wartości, długotrwałego i nadmiarowego stresu, napięcia, lęku, zaburzeń nastroju, braku motywacji, mobbingu. W swojej pracy - zarówno seksuologicznej jak i psychoterapeutycznej - koncentruję także swoją uwagę na technikach uważności (mindfulness).

Towarzyszę w lepszym poznaniu i rozumieniu siebie.