Edukacja

psycholog seksuolog

mgr psychologii klinicznej, ze specjalizacją z diagnozy zaburzeń psychicznych i seksualnych oraz z interwencji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
11.2013-03.2015 seksuologia kliniczna – Warszawski Uniwersytet Medyczny, studia podyplomowe rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
04.2014 QueerArtLAB – Space/ID; Bolonia, Włochy – szkolenie skierowane do osób/organizacji pracujących z/na rzecz osób/organizacji LGBTIQ
12.2013  Polsko-Angielska Szkoła Trenerów, National Open College & Instytut Edukacji Społecznej
10.2012 Edukacja seksualna – Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego, szkolenie zgodnie z podstawą programową przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie III etap edukacyjny pkt 15 i IV etap edukacyjny pkt 12
06.2012 Certified Coach (IIC Accredited Coach) – Noble Manhattan Coaching
06.2012 "Depresja? Jak ją poznać i pokonać" – szkolenie, dr Ewa Pragłowska, dr Agnieszka Popiel
06.2012 "Negocjacje i interwencje kryzysowe" – szkolenie, Dariusz Loranty
06.2012 "Lingwistyczne wzorce wywierania wpływu" – szkolenie, Top Training
05.2012 "Seksualność dzieci i młodzieży" – szkolenie, SWPS
05.2012 "Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną" – szkolenie, SWPS we współpracy z dr Izabelą Fornalik
05.2012 Trening umiejętności psychospołecznych – szkolenie, Ośrodek Intra

Nauka
od 2014 – badanie społeczne "Transpłciowość a opieka zdrowotna w Polsce" – prowadzone przez zespół: dr Roman Grzejszczak, mgr Izabela Jąderek, mgr Wiktor Dynarski.
Otrzymane wyniki posłużą opracowaniu rekomendacji dla środowiska medycznego w sprawie postępowania ze szczególną grupą pacjentów, opracowaniu rekomendacji dla Ministerstwa Zdrowia oraz Rady Ministrów w celu ulepszenia opieki zdrowotnej dla osób transpłciowych, interpłciowych i płciowo nienormatywnych, stworzeniu podręcznika mającego na celu pomóc w codziennym kontakcie z opieką zdrowotną i uczącego radzenia sobie w problematycznych sytuacjach


05.2014 konferencja naukowa „Seksualność człowieka – Seksualność kobiety w perspektywie społeczno-kulturowej”, Kraków – wystąpienie: „Czynniki dyspozycyjne i emocjonalne a nienormatywne zachowanie seksualne kobiet”
05.2014 konferencja naukowa „Oko w oko… z seksualnością”, Lublin – wystąpienie: „Czynniki dyspozycyjne i emocjonalne a nienormatywne zachowania seksualne kobiet”
04.2014 konferencja naukowa „TRANSgender TRANSdyscyplinarnie”, Katowice – wystąpienie: „Identyfikacja seksualna – poszukiwanie i zaangażowanie wśród osób transpłciowych”
05.2013 konferencja naukowa „Seksualność człowieka – W biegu życia”, Kraków – wystąpienie: „Porównanie rzeczywistego programu nauczania edukacji seksualnej w szkołach do realnych potrzeb nastolatków z tego obszaru”
04.2013 konferencja naukowa „TRANSgender Transdyscyplinarnie”, Katowice – wystąpienie: „Sytuacja społeczna osób transpłciowych w świetle ostatnich badań”
03.2013 konferencja naukowa „Wychowanie seksualne – czyli skąd się bierze bocian”, Kraków – wystąpienie: „Projekt Antykoncepcja Masz Prawo Wiedzieć”

Publikacje różne
"Sytuacja społeczna osób transpłciowych w świetle ostatnich badań" –  w druku
"Czynniki dyspozycyjne i emocjonalne a nienormatywne zachowanie seksualne kobiet" – w przygotowaniu

Raport z projektu Antykoncepcja Masz Prawo Wiedzieć, realizowany przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – napisany wspólnie z dr. n. med. Andrzejem Depko.