Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać już na studiach. W momencie, w którym dowiedziałam się, że, pod stałą superwizją, mogę rozpocząć swoją pracę, postanowiłam zdobywać praktyczną wiedzę i doskonalić swoje umiejętności. Od kilku lat towarzyszę osobom, które chcą lepiej poznać siebie, doświadczającym w swoim życiu trudności czy znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.
Mój główny obszar pracy i zainteresowań to zdrowie psychoseksualne. Prowadzę konsultacje i terapię – indywidualną i partnerską – problemów z relacjami w bliskich związkach i funkcjonowaniem psychoseksualnym. Wspieram osoby LGBT, współpracuję z Fundacją Trans-Fuzja, gdzie przyjmuję osoby transpłciowe (dzieci, młodzień i dorosłych) i ich bliskich. Swoją uwagę poświęcam również osobom będących w relacjach poliamorycznych i ich bliskim.

Mam doświadczenie w pracy terapeutycznej i w prowadzeniu treningów behawioralnych i metapoznawczych z osobami z zaburzeniami psychicznymi, pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, jak również z osobami z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, doświadczającymi samotności, z zaburzeniami nastroju.

Decyzja o skorzystaniu z usług psychologa jest ważnym krokiem. Moja praca jest objęta superwizją, pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.