- problemy w związkach i innych ważnych relacjach (np. pogorszenie się relacji z rodzicami, przyjaciółmi)
- samotność
- trudności wychowawcze
- lęk
- sytuacje kryzysowe i/lub związane ze zmianą
- trudności związane z własną orientacją seksualną (np. coming out, brak akceptacji własnej orientacji) lub tożsamością płciową (transpłciowość)
- problemy doświadczane w relacjach poliamorycznych (np. zazdrość, chęć otwarcia związku)
- trudności związane z nawiązywaniem i utrzymywaniem znajomości, związku
- wsparcie dla osób doświadczających homofobicznej lub transfobicznej przemocy
- utrata potrzeb seksualnych
- seksualność dzieci i młodzieży
- wstyd, poczucie winy
- uzależnienia
- brak motywacji, utrata chęci do działania
- mobbing
- inne indywidualne problemy

Sesja konsultacyjna trwa 50 minut i ma na celu ustalić kroki i cele dalszej pracy, a także czas, jaki będzie potrzebny na ich realizację.

Sesja terapii trwa 50 minut i jest poświęcona na realizację ustalonych wcześniej obszarów do wspólnej pracy. Podczas poszczególnych sesji terapeutycznych Ty decydujesz o tematach, które będą podczas sesji poruszane. Spotkania zwykle odbywają się raz w tygodniu..

Sesje mogą się również odbywać za pośrednictwem komunikatora Skype.